Europejski Fundusz Inwestycyjny – cele i charakterystyka

Celem funkcjonowania banków komercyjnych jest osiąganie zysków poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. Bank komercyjny nie jest instytucją charytatywną, dlatego m.in. podejmuje się kredytowania jedynie tych projektów, które posiadają odpowiednie zabezpieczenie, na wypadek problemów ze spłatą zobowiązań. Z tego względu finansowanie przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynały działalność gospodarczą, za pomocą kredytu bankowego było zwykle niemożliwe. Brak dostępu do kapitału był zresztą jedną z barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku.Twój biznes

Geneza powstania i istota funkcjonowania EFI

Na szczęście obecnie osoby, które planują założyć firmę mogą liczyć na dużo większe wsparcie niż dawniej. Z pomocą przychodzi m.in. Europejski Fundusz Inwestycyjny, którego celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w początkowym etapie działalności, gdy najlepszy kredyt firmowy jest praktycznie nieosiągalny. Fundusz ten ustanowiony został w 1994 roku i jest dostępny we wszystkich państwach Unii Europejskiej, obejmując również Turcję, Islandię, Norwegię oraz Liechtenstein. Istota Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego polega na współpracy z bankami, w celu udzielenia kredytów przedsiębiorcom. Fundusz sam w sobie nie jest pożyczkodawcą. Udziela jedynie gwarancji bankowych, dzieląc się niejako ryzykiem kredytowania przedsiębiorstw z bankiem. Dzięki takiemu działaniu możliwe staje się finansowanie firm, zwłaszcza tych najmniejszych, które w żaden inny sposób nie byłyby w stanie pozyskać kapitału na start. O kredyt z EFI mogą się ubiegać przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 250 pracowników, których obroty nie przekraczają 50 mln Euro.

W jaki sposób skorzystać z produktów finansowanych przez EFI

Warto wiedzieć, że osoba starająca się o kredyt dla nowych firm nie zgłasza się bezpośrednio do Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Swoje kroki powinna natomiast skierować do banku i na miejscu zapytać o produkt sprzedawany w ramach współpracy banku z EFI. Na dzień dzisiejszy w Polsce z EFI współpracuje siedem instytucji finansowych i prawdopodobnie w najbliższym czasie ich ilość będzie rosnąć. Finansowanie startu i rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy unijnych i kredytów bankowych jest znakomitym rozwiązaniem. Pozwala to na wypełnienie luki kapitałowej, jaka pojawiła się po 1989 roku, a której efektem było ograniczenie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

About the Author

admin

No Comments

Comments are closed.