Gwarancja depozytów w Polsce

W Polsce lokaty bankowe, a także wszystkie inne środki gromadzone na rachunkach osobistych prowadzonych przez bank, podlegają ochronie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. BFG to instytucja państwowa gwarantująca depozyty bankowe. Zajmuje się także pomocą dla banków zagrożonych bankructwem. Bankowy Fundusz Gwarancyjny został utworzony w 1994 roku. Wysokość gwarancji do jakiej jest w stanie poświadczyć BFG to 100 000 euro. Środki zdeponowane na rachunku imiennym podlegają 100% gwarancji.Finanse firm

Wraz z nadchodzącą falą kryzysu na rynkach światowych, rząd znowelizował ustawę dotyczącą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od początku 2011 roku, zwiększono kwotę gwarancyjną do 100 000 euro ( wcześniej 50 000 euro), zapewniono wypłatę środków pieniężnych do 20 dni roboczych. Zniesiono również zasadę kompensacji, obecnie wszystkie środki będą wypłacane w całości do limitu gwarancyjnego, bez uwzględniania zaciągniętych kredytów w banku. Tym samym, zmieniona ustawa wprowadziła w życie standardy obowiązujące w całej Unii Europejskiej.

Wyszczególniając konkretne podmioty, gwarancji podlegają środki gromadzone przez: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne o ułomnej osobie prawnej oraz pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Nie ma także znaczenia, czy depozyty są w polskich złotych czy też w walucie obcej. Ochronie nie podlegają: depozyty służące do płatności pre-paid, środki wpłacane na rzecz składek ubezpieczeniowych, kaucje deponowane w banku oraz depozyty przeznaczone na kupno udziałów w funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych.

Bankowy Fundusz Inwestycyjny finansowany jest przez:

  • Roczną opłatę, do której zobowiązane są wszystkie banki podlegające systemowi gwarancyjnemu,
  • Przychody od pożyczek, których udziela BFG,
  • Pomoc zagraniczną,
  • Dotację z budżetu państwa,
  • Zebrane środki od wszystkich innych banków, w przypadku upadłości jednego z nich,
  • Kredyt pochodzący od NBP

About the Author

admin

No Comments

Comments are closed.