Kredyt inwestycyjny a leasing – różnice i podobieństwa

Obecnie na rynku występuje wiele form finansowania i ciężko jest zdecydować się na jeden z nich. Bardzo częstym dylematem z którym starają się uporać właściciele firm jest wybór pomiędzy leasingiem i kredytem inwestycyjnym. To co łączy oba produkty to fakt, że pozwalają nam one na sfinansowanie jakiejś inwestycji bez konieczności angażowania własnych środków. Jednak nie są one względem siebie całkowicie substytucyjne gdyż kredyt możemy przeznaczyć na niemal każdą inwestycje, natomiast leasingu możemy użyć przy finansowaniu tylko niektórych inwestycji takich jak: zakup maszyn czy samochodów dostawczych.leasing

Bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który produkt jest korzystniejszy gdyż zależy to od wielu czynników takich jak wielkość firmy, cel inwestycji, branża itp. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zalety i wady każdego z produktów, co z pewnością pomoże porównać je ze sobą.

Jedną z największych zalet kredytu inwestycyjnego jest fakt, że można go przeznaczyć na sfinansowanie niemal każdej inwestycji. Kolejną zaletą jest możliwość skorzystania z usług doradcy kredytowego, który może pomóc nam napisać biznes plan a także bazując na swym doświadczeniu może udzielić nam licznych wskazówek. Natomiast do wad kredytu należy zaliczyć: problemy z jego uzyskaniem, względnie wysokie koszty z nim związane, a także długi proces kredytowy i skomplikowane procedury.

Leasing również posiada zalety jak i wady. Jako jego zalety najczęściej wskazuje się na brak przymusu posiadania dużej zdolności kredytowej i zabezpieczenia dlatego jest on bardziej dostępny dla małych firm. Co więcej w przypadku leasingu procedury są o wiele łatwiejsze i firmy nie mają obowiązku przedstawiania tylu dokumentów co w przypadku kredytu. Wadą leasingu jest fakt, że możemy go przeznaczyć na sfinansowanie tylko niektórych inwestycji, a także może on się w niektórych przypadkach okazać droższy od kredytu.

Jeśli zastanawiamy się, który z produktów wybrać nie kierujmy się ogólnie przyjętymi zasadami, lecz sprawdźmy który z nich będzie najodpowiedniejszy dla naszej firmy.

About the Author

admin

No Comments

Comments are closed.