Popularne rodzaje lokat bankowych dostępnych na polskim rynku

Bankowość wkroczyła w codzienność znacznej części społeczeństwa niejednego kraju. Poczynając od rachunków bieżących, służących wszelkim celom związanym z codzienną egzystencją, a kończąc na produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych, tj. lokaty bankowe i wszelkiego rodzaju produkty wpisujące się swym charakterem w inwestowanie. Lokaty bankowe stanowią bardzo istotny dział bankowości. Ich rachunki przeznaczone są głównie dla osób posiadających pewne zasoby finansowe, które nie mają zostać rozdysponowane w najbliższym czasie. Stąd istnieje możliwość przekazania kapitału na rachunek bankowy, w znacznym stopniu rezygnując z możliwości swobodnego nim dysponowania. W zamian za przekazanie tej dyspozycji liczyć można na pewną zapłatę, jaką są naliczane od kapitału odsetki. Jaki typ lokat bankowych oferuje największą ich wartość? Jakie produkty umożliwiają szybkie wycofanie kapitału?